Jaunu dalībnieku uzņemšana, skatiet

Tukuma ledus halle sadarbībā ar Tukuma hokeja klubu aicina zēnus un meitenes nodarboties daiļslidošanu.  Jaunu dalībnieku uzņemšana no 4 gadu gadu vecuma. Apmācību process tiek organizēts atbilstoši daiļslidošanas  interešu izglītības programmai un  bērna  sagatavotības līmenim, iepriekš individuāli vienojoties ar treneri.

Pieteikšanās: pie daiļslidošanas grupas treneres Alīna Petrenko, t.27096005.

Grupu audzēkņiem (vecākiem)  jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu apmācību grupā. Iesniegumam jāpievieno dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa par veselības stāvokli ar piezīmi, ka bērns var apmeklēt daiļslidošanasnodarbības.