VEĻĶI:
S.Būmeistars-10;  M.Gailītis - 6; J.Zeidenbergs-6; J.Smilga-6; V.Vjazmjonovs-4; K.Priedītis-2; R.Daniševskis - 2; Ģ.Baltrums-2; J.Lobačovs-1; G.Poņatovskis-1; M.Krautmanis-1; R.Tīrums-1; D.Daniševskis - 1; T.Robats - 2; J.Krautmanis - 1; O.Grīnbergs-1; A.Dūniņš-1

 
IRLAVA:
J.Pone-3; O.Rozenšteins-2; A.Švāns - 2; U.Doroškēvičs-2;J.Grīgs - 2; M.Austrums-1; A.Bučins-1; J.Ādamsons-1; A.Jaunītis-1; A.Vugulis - 1; A.Starpiņš - 1

VIKA WOOD:
K.Cīrulis-17; R.Tīfentāls-16; 
J.Lasmanis-14;Ģ.Ķierpe-14;J.Perekrests-13;A.Araks-10;A.Krūklis - 3; A.Bīlands - 2; S.Krūmiņš 1; V.Žihs - 1

CO SISTĒMAS: K.Rudzītis - 24; R.Kiperszo-9; E.Gricinskis-8; M.Zaļupe - 8; M.Grīnbergs - 7; I.Kudelko-7; J.Ieviņš - 5; A.Meiers-2; K.Vilsons - 2; M.Ābols - 2; N.Bajarūns - 1


PARTNER BROKER:
A.Kalviņš - 7; N.Indriksons - 6;A.Ozols - 5;  R.Mēnesis - 4; A.Priedītis - 3; I.Auseklis - 3;A.Krupinskis-3:A.Gulbis 2; J.Ozols - 3; A.Mateiko-1, M.Upītis-1: S.Poga-1


HK TUKUMS:
R.Petrovičs-13; D.Sedlers - 8; E.Ošenieks-7;K.Dārziņš-6; K.Glazeikins-4;  R.Mertens-4; O.Kodoliņš - 4;  R.Brauns - 3; A.Matvejevs - 2; R.Slišāns - 2; I.Galancevs - 2; R.Kondrovs - 1; Taylor Roney - 1; E.Gūtmanis - 1; H.Slišāns - 1


ROTAS: 
M.Grīnbergs-9; G.Spalviņš - 2; M.Dāvidsons-2; K.Krēgers - 2; G.Graudiņš -1; R.Sležis-1; Dz.Rudzītis - 1; K.Fjodorovs - 1; L.Upītis - 1; K.Mengelis - 1; A.Stančiks - 1; A.Sorokins - 1; K.Jansons-1; E.Silavs-1

 „TLH HOKEJA ČEMPIONĀTS 2017”

NOLIKUMS

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1. Hokeja un veselīga dzīvesveida popularizēšana plašos iedzīvotāju slāņos.
1.2. Visas komandas TLH čempionāta ietvaros balstās uz godīgām partnerattiecībām, taisnīgumu, cieņu pret pretiniekiem, tiesnešiem un skatītājiem nepieļaujot vardarbību un pretlikumīgu darbību.
1.3. Amatieru hokejistu meistarības pilnveidošana.
1.4. Sacensību uzvarētāju un balvu ieguvēju noteikšana, čempionāta labāko spēlētāju- uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu apbalvošana.

2. LAIKS UN VIETA

2.1. Čempionāts notiek laika posmā no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada maijam, pēc apstiprināta spēļu kalendāra.
2.2. Čempionāta spēles tiek aizvadītas Tukuma ledus hallē.
2.3. Spēles notiek pēc organizatora sastādīta kalendāra.

3. SACENSĪBU VADĪBA

3.1. Čempionāta spēles notiek saskaņā ar Starptautiskās Ledus Hokeja Federācijas (turpmāk IIHF) un šī nolikuma noteikumiem.
3.2. Čempionātu vada PSIA” Tukuma ledus halle” sadarbībā ar biedrību „Hokeja klubs Tukums” (turpmāk- Organizators).
3.3. Čempionāta spēles tiesā organizatora izvēlēti Latvijas Hokeja Federācijas licenzēti tiesneši.
3.4. Par čempionāta norisi atbild Organizatora iecelta čempionāta valde.
3.5. Valde ir tiesīga pieņemt saistošus lēmumus par čempionāta norisi, komandām un spēlētājiem arī gadījumos, kuri nav atrunāti šajā nolikumā, informējot par to komandas un spēlētājus.
3.6. Valde izskata jautājumus par spēļu kalendāru, disciplinārajiem sodiem un komandu iesniegtos protestus. Valdes locekļi nevar piedalīties lēmumu pieņemšanā un balsot, ja tiek: izskatīts jautājums, kas saistīts disciplināra soda piemērošanu vai protesta izskatīšanu attiecībā uz komandu, kurā viņi spēlē vai ir tās pārstāvji, vai ir tās treneri.

4. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI

4.1. Par čempionāta dalībnieku kļūst komanda, kura līdz 2016.gada 18.oktobrim ir iesniegusi pieteikumu čempionāta valdē un piekrīt čempionāta nolikumam. Komandas vadītājs iesniedzot pieteikumu ar parakstu apliecina, ka iepazinies ar nolikumu.
4.2. Visiem komandas spēlētājiem jābūt vienādos komandas kreklos, kuriem ir jābūt numurētiem.
4.3. Čempionātā organizators var uzaicināt piedalīties komandas, kuras spēlējušas iepriekšējā gada TLH čempionātā, kā arī citas amatieru komandas.
4.4. Čempionātā nedrīkst piedalīties Latvijas Virslīgas, Latvijas 1.līgas, kā arī ārpus Latvijas Republikas notiekošās sacensībās pieteikti spēlētāji. Komandā nedrīkst pieteikt Latvijas izlases U20; U18; U16 spēlētājus.
4.5.Spēlētājiem pirms čempionāta pārejot uz citu komandu jānokārto saistības ar iepriekšējo komandu, ja tādas dokumentāri tiek uzrādītas.
4.6.Spēlētāju pārejas starp komandām var notikt tikai laikā no 2016.gada 21.decembra līdz 2017.gada 5.janvārim. Vienas pārejas summa 40 EUR (četrdesmit euro) iemaksājama čempionāta Organizatoram. Sezonas laikā viena komanda pārejas periodā var uzņemt ne vairāk kā 2 (divus) spēlētājus.
4.7.Čempionāta valde ir tiesīga atteikt dalību čempionātā kādai no komandām vai konkrētam spēlētājam, ja vairākas čempionāta komandas to ir pieprasījušas.

5.ČEMPIONĀTA PIETEIKUMS

5.1. Komandas pieteikums jāiesniedz čempionāta valdei līdz 2016.gada 18.oktobrim.
5.2. Katrs spēlētājs čempionāta laikā drīkst būt pieteikts tikai vienā komandā kā laukuma spēlētājs, bet vārtsargs - divās komandās.
5.3. Komandās, kurās sakarā ar spēlētāju pārejām ir papildinājums, jāiesniedz papildināts komandas Pieteikums.

6. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA

6.1.Sacensības tiek rīkotas no 2016.gada oktobra mēneša līdz 2017.gada maija mēnesim Tukuma ledus hallē.
6.2.Spēles tiek izspēlētas trīs riņķos, katrā riņķī komandas tiekas katra ar katru.
6.3.Spēles laiks 2X20 min (pirmais periods netīrais laiks, bet otrais –tīrais laiks.
6.4.Starp periodiem 15 min pārtraukums ar ledus tīrīšanu.
6.5.Pēc ceturtā riņķa sākas PLAY OFF spēles: pusfinālos savā starpā tiekas riņķu 1.un 4., 2 un 3. vietas ieguvēji. Finālā par I vietu cīnās pusfināla spēļu uzvarētāji, bet par III vietu – pusfināla spēļu zaudētāji. Pusfināla un fināla spēļu sērijās komandas cīnās līdz trijām uzvarām. Spēles laiks tāds pats, kā visa turnīra laikā. Ja spēlē netiek noskaidrots uzvarētājs, tiek mesti soda metieni pa vienam, līdz viena komanda iegūst pārsvaru. Pēc 3.soda metiena, turpināt soda metienu drīkst jebkurš spēlētājs. Spēles notiek bez spēka paņēmieniem!
6.6. Komandas spēles laikā 30 sekunžu pārtraukumu var izmantot tikai vienu reizi.
6.7. Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savas veselības stāvokli, ko apliecina dalībnieka paraksts komandas pieteikuma veidlapā (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam - vecāku paraksts atļaujā).
6.8. Ne tiesneši, ne organizators neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem (līdz pat letālam iznākumam), kuri gūti čempionāta norises laikā /vietā vai hallei pieguļošā teritorijā.
6.9. Ja spēles laikā ir traumēts kāds no spēlētājiem, tad tas nekavējoties bez laika vilcināšanas jānomaina ar rezerves spēlētāju. Ja traumēts ir vārtsargs, tad viņu bez spēles laika vilcināšanas nomaina rezerves vārtsargs, ja tāda nav, tad viņu aizvieto sestais laukuma spēlētājs, kurš, pēc paša vēlēšanās, var pārvilkt traumētā vārtsarga formu, bet ne ilgāk kā 10 min laikā. Par aizkavēto ledus laiku maksā traumētā vārtsarga komanda.

7. DISCIPLINĀRIE SODI UN DISKVALIFIKĀCIJA

7.1. Komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:W un piespriests naudas sods sekojošos gadījumos:
7.1.1. ja komanda neierodas uz spēli - soda nauda 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) + izdevumi, kas saistīti ar spēles organizāciju (ledus īre, tiesneši, medicīniskais personāls);
7.1.2. ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu spēlētāju vai komandas vadītāju nedisciplinētības dēļ - soda nauda 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) no vainīgās komandas vai komandām. Atkārtotas nedisciplinētības gadījumā (ja spēlētāji atstāj rezervistu soliņu spēles laikā un izlec laukumā) komanda tiek diskvalificēta;
7.1.3. ja hokeja komanda spēles laikā aiziet no laukuma, tai tiek ieskaitīts zaudējums 0:W un komandai jāveic vienreizēja iemaksa organizatoriem 450 EUR (četri simti piecdesmit euro) apmērā;

7.2. Disciplināro sodi:
7.2.1.Disciplināro sodu nolikums (pielikums Nr.1) pievienots šim nolikumam;
7.2.2. spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli čempionāta valde ir tiesīga izslēgt no čempionāta;
7.2.3. gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem čempionāta valde.

7.3. Par komandas neierašanos uzskatāma:
7.3.1. ja ieradušies mazāk nekā 6 (seši) spēlētāji, ieskaitot vārtsargu;
7.3.2. komandas neierašanās laukumā 10 min laikā pēcspēles tiesneša svilpes, kas aicina komandas uz laukuma, ja iepriekš nav paziņots par kavējuma iemeslu.

7.4. Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:
7.4.1. pēc otrās neierašanās uz spēli;
7.4.2. ja vienas nedēļas laikā nesamaksā komandai piespriesto soda naudu;
7.4.3. par rupjiem sporta ētikas, sacensību organizācijas un disciplīnas pārkāpumiem;
7.4.4. ja komanda nav nokārtojusi finansiālās saistības.

7.5. Lēmumu par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu pieņem čempionāta valde.
7.6. Komandai, kura izstājas no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi 0:W, ja tā ir nospēlējusi 50% no paredzētā spēļu skaita. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.
7.7.Piespriestie naudas sodi jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei. Par visām soda naudām atbild komandas vadība. Komandai aizliegts piedalīties spēlē, kamēr nav samaksāta soda nauda. Soda nauda iemaksājama ledus halles kasē.

8. SACENSĪBU TIESNEŠI

8.1. Katru spēli apkalpo divi tiesneši laukumā un 1 tiesnesis sekretariātā.
8.2. Par tiesnešu norīkošanu un tiesāšanas kvalitāti atbild čempionāta valde.
8.3. Prasības par konkrētas spēles tiesnešu nomaiņu netiek pieņemtas.
8.4. Tiesnešu lēmumi spēļu laikā ir galīgi un tos nevar apstrīdēt ne spēlētājs, ne komandas vadība.

9. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

9.1. Čempionāts tiek organizēts uz pašfinansēšanas noteikumiem.
9.2. Komandu samaksātās soda naudas tiek izlietotas čempionāta organizēšanai un balvu iegādei.
9.3.Ledus laukuma un tiesnešu izmaksas ir 100 EUR (viens simts piecdesmit euro) no katras komandas, t.sk. PVN. Šo summu maksā katra komanda par katru spēli, neatkarīgi cik ilgi spēle turpinās.
9.4. Dalības maksa 150 EUR ( viens simts piecdesmit euro ), no kuriem 50 EUR (piecdesmit euro) jāsamaksā līdz 2016.gada 1.decembrim un atlikusī summa 100 EUR (viens simts euro ) jāsamaksā līdz 2017.gada 1.martam.

10. PROTESTI

10.1. Komandai ir tiesības pēc savas, tikko aizvadītās spēles beigām, informēt spēles tiesnešus, vai čempionāta valdes pārstāvi par protesta iesniegšanu. Ziņa par protesta iesniegšanu tiek fiksēta spēles protokola otrā pusē. Informācija par protesta iesniegšanu jāiesniedz 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, pēc spēles beigām.
10.2. Komandas kapteinim ir tiesības spēles laikā, kurā tobrīd piedalās komanda, pieprasīt spēles tiesnesim pārbaudīt pretinieku komandas spēlētāja vai spēlētāju personību vai viņa(u) tiesības (atbilstību) piedalīties spēlē atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem. Spēles tiesnesim ir pienākums informēt par to pretinieku komandu un pretinieku komandai ir pienākums nodrošināt spēlētāja(u) klātbūtni, komandas spēles formā, līdz spēlēs beigām. Pēc spēles beigām iepriekšminētajam(iem) spēlētājam(iem) nekavējoties, komandas spēles formā, ir jādodas pie spēles sekretariāta spēlētāja personības vai viņa tiesību piedalīties spēlē pārbaudei, kuru veic spēles tiesneši. Pārbaudē vēlams piedalīties čempionāta valdes pārstāvim. Pārbaudes rezultāti tiek fiksēti spēles protokola otrā pusē, kurus paraksta spēles tiesneši, čempionāta galvenais tiesnesis, (ja ir piedalījies pārbaudē, pārbaudītais spēlētājs un pieprasījuma iesniedzējs. Iepriekšminētais pārbaudes pieprasījums ir uzskatāms par iesniegtu protestu, ko izskata TLH valde un uz kuru attiecas ķīlas naudas iemaksas nosacījumi, bet šajā gadījumā ķīlas nauda tiek noteikta par katru pārbaudāmo spēlētāju. Gadījumā, ja pārbaudāmais spēlētājs(i), komandas spēlēs formā, pēc spēles beigām neierodas pie spēles sekretariāta, komanda tiek sodīta ar 150 EUR (viens simts piecdesmit euro ) un uz komandu ir attiecināmi nosacījumi par diskvalificēta vai nepieteikta, vai soda naudu nesamaksājuša, vai šī nolikuma 5.2. punkta noteikumiem neatbilstoša spēlētāja piedalīšanos spēlē.
10.3. Iesniegt protestus par čempionāta nolikuma pārkāpumiem (ievērojot to iesniegšanas kārtību) ir tiesīga jebkura čempionāta komanda.
10.4. Protests 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pēc strīdus spēles beigām, rakstveidā jāiesniedz čempionāta galvenajam tiesnesim reizē ar protestu iemaksājot ķīlas naudu 25 EUR (divdesmit pieci euro). Izņēmums–protests par nepieteikta vai diskvalificēta spēlētāja piedalīšanos spēlē 3 (trīs) dienu laikā, no strīdus spēles beigām.
10.5. Valde protestus izskatīs 7 (septiņu) dienu laikā no to saņemšanas dienas.
10.6. Protesti netiek izskatīti šādos gadījumos :
10.6.1. nav iesniegts noteiktajā laikā;
10.6.2. par tiesāšanas kvalitāti;
10.6.3. ja nav iemaksāta ķīlas summa 25 EUR (divdesmit pieci euro).

10.7. Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, ķīlas nauda tiek atgriezta un protesta iesniedzēja vietā ķīlas naudas samaksu veic noteikumus pārkāpusī-vainīgā puse.

11. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN VIETU SADALĪJUMS
11.1. Komandu vietas tiek noteiktas pēc komandu izcīnīto punktu summas:
 par uzvaru – 3 punkti;
 par neizšķirtu – 1 punkts;
 par uzvaru soda metienos – 2 punkti;
 par zaudējumu – 0 punktu;

11.2. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai:
 vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
 labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
 labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
 vairāk iegūto vārtu visās spēlēs
 vairāk uzvaru visās spēlēs;
 mazāk soda minūšu visās spēlēs.

11.3.Gadījumā, ja visi rādītāji vienādi, notiek izloze.

12. APBALVOŠANA

Komandas, kas izcīnījušas pirmās trīs vietas, saņem medaļas un TLH čempionāta kausus. Čempionāta labākie spēlētāji (vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs) saņem balvas. Čempionāta uzvarētāji (komanda) saņem ceļojošo „TLH” čempionu kausu, kurā tiek iegravēti visi čempionu komandas spēlētāju uzvārdi.

TLH HOKEJA ČEMPIONĀTA VALDE

Valdes priekšsēdētājs
SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis,
Hokeja kluba Tukums valdes loceklis Modris Liepiņš, t.26635775

Valdes loceklis
SIA „Tukuma ledus halle” sporta direktors,
Hokeja kluba Tukums valdes priekšsēdētājs Verners Kaimiņš, t.28604949

Test