Tirgus izpēte
,,Darba aizsardzības pakalpojumi PSIA ,,Tukuma ledus halle" 
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Tukuma ledus halle”  veic cenu aptauju par darba aizsardzības pakalpojumiem, ar mērķi novērst darba vides riskus un uzlabot darba vidi visās PSIA ,,Tukuma ledus halle” darba vietās. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  05.02.2020. 
Dokuments