Finanšu gada pārskati
2015.gada pārskats:dokuments1  dokuments2  dokuments3 
2016.gada pārskats: dokuments1  dokuments2  dokuments3
2017.gada pārskats: dokuments1 dokuments2  dokuments3 
2018.gada pārskats: dokuments1 dokuments2 dokuments3

Atalgojums 
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām: dokuments 
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšānas kritērijiem: dokuments
Materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtība: dokuments