Vispārējā informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma  ledus halle”
Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums: 40103431587, Tukums, 28.06.2011.
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV40103431587
Juridiskā adrese: Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Pamatdarbības veids: 9311 Sporta objektu darbība
Sabiedrības dalībnieki: Tukuma novada Dome 100%
Sabiedrība nav līdzdalībnieks citās kapitālsabiedrībās
Sabiedrības valde: Valdes loceklis Modris Liepiņš
Informācija par organizatorisko struktūru: dokuments
Vēsture: dokuments

Publiskojamā informācija 

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.g.; dokuments   
Deleģēto uzdevumu izpilde 2016.g.un plāns 2017.g.: ziņojums ; pielikumi 
Deleģēto uzdevumu izpilde 2017.g.un plāns 2018.g.: dokuments 
Deleģēto uzdevumu izpilde 2018.g.un plāns 2019.g.: dokuments

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā:  2015.-2017.g. dokuments ; 2018.g. dokuments 
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:   2015.-2017.g. dokuments ; 2018.g. dokuments 
Atalgojuma politikas principi: dokuments 
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība: SIA ,,Tukuma ledus halle" neveic ziedošanu (dāvināšanu).

Neauditēti starpperiodu pārskati
2016.gada trim mēnešiem
2016.gada sešiem mēnešiem
2016.gada deviņiem mēnešiem
2016.gada divpadsmit mēnešiem
2017.gada trim mēnešiem
2017.gada sešiem mēnešiem
2017.gada deviņiem mēnešiem
2017.gada divpadsmit mēnešiem
2018.gada trim mēnešiem
2018.gada sešiem mēnešiem
2018.gada deviņiem mēnešiem 
2018.gada divpadsmit mēnešiem 
2019.gada trim mēnešiem  
2019.gada sešiem mēnešiem
2019.gada deviņiem mēnešiem


Finanšu gada pārskati
2015.gada pārskats:dokuments1  dokuments2  dokuments3 
2016.gada pārskats: dokuments1  dokuments2  dokuments3
2017.gada pārskats: dokuments1 dokuments2  dokuments3 
2018.gada pārskats: dokuments1 dokuments2 dokuments3

Atalgojums 
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām: dokuments 
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšānas kritērijiem: dokuments
Materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtība: dokuments