Pašvaldības SIA ''Tukuma ledus halle"  samaksu par pakalpojumiem ietur saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi. 

Maksas pakalpojumu cenrādis no 01.08.2022.  (atvērt šeit)