Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Tukuma ledus halle” 
Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103431587
PVN Reģ.Nr. LV40103431587
A/s „Swedbank” , kods HABALV22
Norēķinu konts: LV81 HABA 0551 0308 7462 9
PSIA "Tukuma ledus halle" nepieņem ziedojumus.

Uzmanību! Biedrības "Hokeja Klubs Tukums"  (HK Tukums)  rekvizītus un kontaktus aicinām skatīt  lapāHK Tukums